Criolipolisis

Criolipolisis

#55653
Guaranteed One-on-one
First price
€399
Status
Finished

Contest description

First price
€399

Company name: La Rosa Blanca

Slogan: Tu secreto

Target audience:

We gaan een schoonheidsinstituut beginnen met als voornaamste aktiviteit het verwijderen en neutraliseren van plaatselijk vet zonder dat er operaties aan te pas komen of moeilijke dieten.
Onze doelgroep zijn dus partikulieren die slanker willen worden en die plaatselijk vet willen verliezen.

Als tweede activiteit zullen wij de machines voor deze behandeling gaan distribueren in Spanje.
Het logo zullen we voor beide activiteiten behouden.

Het centrum voor de behandelingen zullen we 'Instituto Carmen Maria' noemen maar voor de distributie zullen we een andere bedrijfsnaam kiezen daarom mag de naam 'Instituto Carmen Maria' NIET in het logo voorkomen

Onze vennootschap (voor beide activiteiten) zal het gevraagde logo voeren voor beide activiteiten.

We are going to start a beauty institute with the main activity of removing and neutralizing local fat without surgery or difficult diets.
Our target group is therefore individuals who want to become leaner and who want to lose fat locally.

As a second activity we will distribute the machines for this treatment in Spain.
We will retain the logo for both activities.

We will call the center for the treatments 'Instituto Carmen Maria' but for the distribution we will choose another company name therefore the name 'Instituto Carmen Maria' should NOT appear in the logo

Our company (for both activities) will carry the requested logo for both activities.

Skills: Logo designlogo ontwerpenlogo ontwerpLogoLogo ontwerplogo designsLogo ontwerperlogo designerLogodesignDesain logobedrijfslogoLogodesigner

Additional information

DE WITTE ROOS MOET DE BELANGRIJKSTE EYE CATCHER ZIJN IN HET LOGO
In het logo willen we een witte roos en ook de naam 'La Rosa Blanca' verwerkt hebben alsook 'tu secreto'.
De achtergrond willen we in het kleurenbereik dat we aangeduid hebben. (ongeveer zoals RAL6027)
Aangezien onze behandeling erop gebaseerd is vetcellen te vernietigen met koude willen we zeker ook 'koude' zien voorkomen in het logo, bijvoorbeeld door ook ijskristallen te verwerken in het logo. Dat zijn dus de drie hoofdelementen:
1- Een witte roos.
2- De tekst 'La Rosa Blanca' & 'tu secreto'
3- IJskristallen of een andere verwijzing naar 'koude'= onze therapie.

THE WHITE ROSE MUST BE THE MAIN EYE CATCHER IN THE LOGO
In the logo we want to have a white rose and also the name 'La Rosa Blanca' processed as well as 'tu secreto'.
We want the background in the color range that we have indicated. (about like RAL6027)
Since our treatment is based on destroying fat cells with cold, we certainly also want to see 'cold' in the logo, for example by incorporating ice crystals in the logo. So those are the three main elements:
1- A white rose.
2- The text 'La Rosa Blanca' & 'tu secreto'
3- Ice crystals or another reference to 'cold' = our therapy.

Style examples

The selected style(s) are ment to give an impression of the style the contest owner likes.

Color examples

The selected style(s) are ment to give an impression of the style the contest owner likes.

Selected service(s)

Logo design - The designer will deliver:

- Logo in vector format (.ai, .eps)
- Logo in PNG (with transparancy, if needed)
- Logo in JPG
- Fonts used in this design (If needed)

Designer filter

Supported languages

There are no language restriction